Hitta en jurist som kan skriva ditt:

 • Köpekontrakt
 • Hyresavtal
 • Samboavtal
 • Återförsäljaravtal
 • Upphovsrättsliga avtal
 • Logistikavtal
 • Sekretessavtal
 • Bolags & aktieavtal
 • Testamenten
 • Bodelningsavtal
 • Äktenskapsförord
 • Övriga avtal
Hitta din jurist

Affärsjurister inom avtals- och försäkringsrätt

Försäkringsjuristerna är en samlingsplats för juristbyråer inom affärs-och privatjuridik.

Försäkringsjuristerna.se kan du hitta en juristbyrå som tar din strid mot försäkringsbolagets jurister.

Försäkringsbolagen är ofta överlägsna både sakmässigt och ekonomiskt.  När de väl bestämt sig att neka ersättning är det därför svårt som lekman att få sin rätt igenom. Trots att man kanske har rätt i sak.
Försäkringsbolaget har nämligen duktiga jurister och erfarna utredare på sin sida.

Hitta en duktig jurist med fokus på försäkringsavtalsjurudik som får ta hand om det strategiska juridiska arbetet.

Försäkringsjurister har skadestånds- och avtalsrätten som kärnområden

Skadeståndsrätten och den speciella avtalsrätten går hand i hand med försäkringsavtalsrätten.

Att få ersättning i försäkringsfall med komplicerade orsakssamband och höga beviskrav kan vara svårt som konsument. Nämnderna som står till hands är sällan till hjälp eftersom trovärdighetsfrågor måste prövas i rätt.

När du står mot försäkringsbolagets kunniga jurister är det dessutom ofta lätt att glömma bort väsentliga delar av händelsen man ska redogöra för och som kanske precis ställt hela livstillvaron på sin kant.

Kontakta en av våra olika juristbyråer inom skadestånds- och försäkringsavtalsrätt så du kan spela på samma villkor som försäkringsbolaget.

Försäkringsvillkoren kan vara tvetydliga – Få ersättning vid skada kan vara svårare än man tror

Det är inte enkelt att hålla reda på varje moment i försäkringsvillkoren och särskilt när man har varit med om något traumatiskt och fått egendom förstörd eller kanske själv blivit skadad, då kan man enkelt falla utanför vad som försäkringsbolagen anser uppfyller det s.k. försäkringsfallet.

Det är inte alltid heller försäkringsbolagen kör med fair-play, utan många gånger används otillräckliga utredningsmetoder som faller tillbaka på den skadelidande.

Att inte få försäkringsfallet godkänt för många kan bli en kostsam historia med förlust av stora summor pengar genom att man på grund av någon positiv eller negativ handling som exempelvis ett förbiseende av en bi-förpliktelse i försäkringsavtalet inte får ut den ersättning man har rätt till. Vi tar din rätt till ersättning vid skada.

Med en jurist vid din sida så balanseras makten mellan dig som försäkringstagare och motparten försäkringsgivaren, försäkringsbolaget. Kontakta en jurist för kvalificerat rådgivning innan du försitter tid eller andra skadebegränsande förutsättningar för din sak. .

Om du behöver annan juridisk hjälp

Hos oss kan vi hjälpa dig att hitta rätt jurist oavsett vad du har för problem. Utöver juristbyråer som kan hjälpa dig med ditt försäkringsärende så har vi familjerättsliga jurister.